Vytlačiť

Cenník obkladačských prác

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised

Lepenie obkladu a dlažby  
   od 3600cm2 do 5000cm2 (60x120cm) 17€/m2
   od 5000cm2 do 7200cm2 19€/m2
   od 7200cm2 30€/m2
Lepenie mozaiky 30€/m2
Lepenie prírodného kameňa (mramor, granit, travertín... do 2000cm2) 23€/m2 + rezanie
Lepenie tehličkového obkladu so špárovaním 32€/m2
Rezanie rohu - 45° uhol, jedna strana ( jolly hrana, JH )  
   gres a keramika 10€/bm
   mozaika 12€/bm
Príplatok za vyspádovanie povrchu 1€/m2
Lepenie listel a dekorov 5€/bm
Lištovanie rohov a hrán 3€/bm
Výroba a lepenie sokla s vyspravením 5€/bm
Obkladanie schodov 17€/bm
Obkladanie schodov atypického tvaru individuálne
Akrylovanie 1,30€/bm
Silikónovanie 1,50€/bm
Hydroizolovanie (dve vrstvy) 6€/bm
Lepenie rohovej hydroizolačnej pásky 2€/bm
Vyrezávanie, vyštipovanie a vykružovanie otvorov 3€/ks
Čistenie a penetrovanie s materiálom 1,5€/m2
Nivelácia povrchu 6€/m2
Rezanie kameňa vodou chladeným procesom  
   hrúbka 1cm 2€/bm
   hrúbka 2cm 3€/bm
   hrúbka 3cm 4€/bm
Demontáž obkladov a dlažieb 7€/m2
Vyrovnávanie stien (do 15mm) 6€/m2
Armovanie stien sklotextilnou mriežkou (sieťkovanie) 4€/m2
Podmurovanie a obmurovanie vane 70€/ks
Osadenie, podmurovanie vaničky 30€/ks
Zabetónovanie a vyspádovanie žlabu 50€/ks
Obmurovanie okolo geberitu do výšky 120cm 50€/ks
Murovanie z pórobetónovej tehly 10€/m2
Doprava bude účtovaná individuálne podľa zákazky  
Ostatne práce ako zosekávanie, vysprávky po elektroinštalácii a vodoinštalácii, vyspravenie omietok nad obkladom a podobne. 10€/hod
  • Ceny sú bez DPH a bez materiálu
  • Uvedené ceny sa môžu zmeniť vzhľadom na charakter vykonaných prác (objem a obtiažnosť prác) a po vzájomnej dohode.
  • V cene nie je započítané odvoz a likvidácia odpadu, záverečné upratovanie
  • Cenník je platný od 1.8.2018